Vzťahy

Základ pre vzťahy sme dostali už vo chvíli nášho počatia. Následne rodinné prostredie, atmosféra v
ktorej sme vyrastali, utvárali základy obrazu o tom, kto sme. Vzťah rodičov bol pre nás obrazom lásky
partnerov. Ich vzťah k nám – deťom utváral obraz o tom, kto sme. Takto v nás vznikali presvedčenia, akí
sme, aký je svet okolo nás- cez odovzdané verbálne aj neverbálne informácie od rodičov.
A s týmito základmi pokračujeme dalej. Žijeme v presvedčeniach a rodových vzorcoch. Cez ne sa
prejavujeme voči okoliu. Aj sami seba vnímame tak, ako nám to o nás povedali rodičia. A nielen to. Tieto
záznamy o nás nevedome vysielame do okolia.

Preto si priťahujeme cez iných ľudí situácie, ktoré nám potvrdzujú našu mienku o sebe. Divíme sa, prečo
sa nám nedarí v práci, vo vzťahoch, v spokojnosti so samými sebou. Tu – v rode, sa po generácie
odovzdávajú informácie, ktorým veríme. A tak zotrvávame v nefunkčných vzťahoch, trpíme v práci, sme
nespokojní sami so sebou. Máme o sebe nízku, alebo vysokú mienku. Mnohokrát navonok hráme hru na
silných, úspešných a milovaných. Aj tomu veríme.
Kým nepríde situácia, zlom, kedy sa nám všetko rozsype. A to, čo sme dovtedy žili, čomu sme verili a
uverili je preč. Ilúzia sa rozsypala.

To je dobrý začiatok pre hľadanie samého seba – kto naozaj sme. Až teraz, ked začneme pravdivo
vyjadrovať čo cítíme, môžme začať žiť nový život. Nepozeráme na seba prísnym okom rodičov, ktorí na
nás mali nároky na to, ako máme vyzerať, čo máme robiť, ako sa správať a nútili nás realizovať ich
nesplnené sny cez nás. Zisťujeme, že aj naše predstavy o láske podliehali ilúzii.
Oslobodzujeme sa od vzorcov rodu, prijímame aj svoje tienisté stránky a očisťujeme sa od pocitov viny,
hanby, strachu, nedokonalosti. Začíname sa mať radi takí, akí sme. To je začiatok sabaúcty a lásky k sebe.

Už nie sme závislí na mienke okolia, veríme si, máme dôveru v to, kto sme, aj to, že sme tu správne. Sme
sami tvorcami vlastnej reality. Už sa nám situácie nedejú, ale sami si ich vytvárame.
Prijímame zodpovednosť za seba, za to, čo tvoríme.

Konzultácie v oblasti vzťahov :

– k sebe, partnerské, pracovné, rodinné, iné
– individuálne v Café Nateeva, Bjornsona 5, Prievidza
– telefonicky (po zaplatení poplatku 20€/1hod)
– pred/po prednáške v mieste konania

Objednávky na : +421 903 042 862

Comments are closed