Sny

Sny zaujímali ľudí od najstarších čias. Našli sa zachované záznamy interpretácie snov na hlinených tabuľkách z Mezopotámie z obdobia 3000 rokov pred našim letopočtom (pozn.:pred Kristom). Oneirocritica je zbierka 5 snárov, ktoré spísal stoický filozof Artemidoros z Efezu v 2.storočí . nášho .letopočtu. V minulosti sa výklad snov používal viac k jasnovideckému poznani vývoja, v súčasnosti smeruje skôr k terapeutickej hodnote. V dnešnej dobe existuje viacero psychoterapeutických škôl pre prácu so snami. Napr. klasická psychoanalýza, experienciálny prístup – Gestalt, POP, fenomenologický, kognitívny, eklektický prístup. Sny sú pomocníkom v odhaľovaní našich podosobností, spracúvaní toho, čo si v bdelom stave neuvedomujeme. Sú dôležité, ak im venujeme patričnú pozornosť a zasadíme ich do kontextu nášho bdelého života.
Ak potrebujete vedieť, čo vám hovoria vaše sny, aký význam to má pre váš život, čo sa s tým dá robiť, a aké zmeny na základe toho uskutočniť, tak vám ponúkam stretnutie. Výklad vášho sna je
jedinečný a je určený práve vám. Sny sú dobrým pomocníkom aj pri práci na vzťahoch.


Comments are closed